Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Skamby Sogn
Smedier

Af Chr. Jørgensen
Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1987
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWebSmedefaget er et af vore ældste håndværk. I århundreder har smeden med sin esse, ambolt, hammer, tang og skødeskind været en uundværlig leverandør af værktøj til håndværkerne og af landbrugsredskaber til bønderne.

I den gamle smedie var det fascinerende at se, hvordan det rødglødende jern blev formet ved ambolten med kraftige hammerslag. Der var noget overnaturligt ved de springende ildgnister, og man tillagde smeden evner, som betvinger af stærke kræfter, næsten som mellemledet til Gud og Fanden.

Smedien blev snart stedet, hvor man mødtes og udvekslede nyheder. Der kom efterhånden smedier i de fleste landsbyer, og der har i hvert fald været mindst 34 smedeværksteder i den nuværende Søndersø kommune. Beliggenheden var: Melby, Bolmerod, Rostrup, Skamby, Torup, Ullerup, Stensby, Dallund 2, Søndersø 5, Vedby, Margård, Vigerslev, Farstrup, Rue, Morud, Dyrehave, Stillebæk, Hindevad, Skovs-gårde, Ejlskov, Hårslev, Gamby, Sdr. Esterbølle, Hemmerslev, Særslev 2, Kosterslev samt 2 på unavngivne steder.Det var ret almindeligt, at smedeerhvervet gik i arv gennem slægterne enten til en søn eller til en svigersøn. Sådan gik det også i en gammel smedefamilie i Stensby.

Stensby smedie

Stensby smedie er vel en af de nordfynske smedier, som kan føre sin historie længst tilbage; dog er Hasmark smedie noget ældre. Der har imidlertid været et vist forhold mellem smedierne, idet efterkommere efter Stensbysmeden kom til Hasmark.

Den første smed, man hører om, er Niels Hansen, gift med Karen Andersdatter. Ifølge kirkebøgerne fra Skamby sogn fik de mellem 1699 og 1710 fem børn. Da kirkebøgerne på den tid var ret mangelfulde med oplysninger, ved vi kun, at den yngste dreng Jens Otto døde 10 år gammel, og at broderen Peder lærte smedehåndværket. Han blev gift med Mette Kirstine Nielsen, og de fik 6 børn. Peder overtog sin fars smedie og overdrog den senere til sønnen Niels 1732-1781.

Søsteren Karen blev gift 2 gange. Først med Chr. Larsen i Stensby, og senere med gårdmand Morten Jensen i Skamby. Han var stor og kraftig og som anfører for nogle fæstebønder, havde han et opgør med den gamle baron Blixen-Finike på Dallund.

Søsteren Anne Kirstine blev gift med møller Peter Rasmussen fra Dallund vandmølle. En søn Rasmus Petersen blev møller, og i 1820 opførte han Lumby mølle, en kopi af Svanemøllen ved København.

Søsteren Bodil Marie blev gift med gårdmand Ejler Madsen i Stensby; og broderen Jens Otto lærte også at smede, og i 1767 fik han fæste på et nyt hus i Torup, hvor han oprettede en smedie, som var i familiens eje gennem det meste af et århundrede.

Den yngste søster Margrethe Sofie blev gift med bødker Chr. Andersen i Vigerslev og boede i det gamle bødkerhus, som nu står ude i Den fynske Landsby.

Niels Pedersen overtog som sagt smedien efter sin far. Han var gift to gange - først med Mette Kirstine Eriksdatter 30/9 1765, men hun døde få år senere, og den 20/10 1772 blev han gift med Anne Margrethe Pedersdatter. Der var ingen børn i hans første ægteskab, men i det andet ægteskab fik de 3 piger: Mette Kirstine, Maren og Maren Sofie (kaldet Marie) i tidsrummet 1773-1779.

Den ældste datter ved vi ikke noget om, men søsteren Maren blev gift med Steffen Nielsen fra Hasmark, og i 1807 fik han fæste på smedien i Stensby. Den yngste søster Maren Sofie kom til Hasmark og blev gift med gårdmand Lars Nielsen (broder til Steffen Nielsen). Deres datter Ane Kirstine Larsdatter blev smedekone i Hasmark, og hun blev stammoder for en betydelig slægt, hvortil borgmesteren i Otterup kan føre sine aner tilbage.Som nævnt døde Niels Pedersen i 1781, og hans enke giftede sig igen med Lars Hansen Lyndorf. De fik en søn, som døde som ung. Lars Hansen Lyndorf døde selv i 1804, og det er muligt, at Steffen Nielsen (Steffen smed, som han kaldtes) er kommet til Stensby som svend og så siden er blevet gift med smedens datter. Han var i øvrigt gift tre gange, så smededatteren har sikkert været hans første kone.

Steffen Nielsen fik mange børn. Af hans sønner var de to smede på egnen. Sønnen Anders Steffensen overtog smedien efter sin far, og havde den i en årrække. Senere kom Jørgen Chr. Jørgensen, han lod opføre en ny smedie på Stensbyvej i stedet for den gamle.

Efter Jørgen Chr. Jørgensen, havde Peter Ebbesen i mange år smedien, hvorefter det var hans søn Carl Ebbesen, der havde den til for få år siden, hvor han nedlagde forretningen, men blev boende på stedet. Hermed sluttede rækken af smede i byen.En anden af Steffen smeds sønner, Hans Steffensen, overtog en smedie i Søndersø; den lå på Odensevej. Familien fik to børn, datteren Maren og sønnen Steffen.

Maren blev gift med Christian Nielsen, han var en smedesøn fra Thorup, en efterkommer efter den før nævnte smed Jens Otto. De byggede et bageri i Søndersø.

Sønnen Steffen lærte at smede, og han overtog smedien efter sine forældre, han blev gift med Bodil Kirstine Hansen, en datter af den kendte gårdejer Hans Jensen i Tåstrup. De fik to døtre. I 1905 solgte de smedien og flyttede til Højlyst ved Højagervej. Det var Nikolaj Christensen, som var smed nogle år, derefter var det Axel Madsen, der havde den en halv snes år. Den sidste smed på stedet var Marius Christensen, der omkring 1923 kom til Søndersø; han drev smedien så længe, kræfterne slog til. Efter hans tid er der nu oprettet et vaskeri i smedien, og den er nu næsten helt ombygget. Fra gammel tid var der ikke beboelse ved siden af smedien, den lå på den anden side af gaden i et meget gammelt bindingsværkshus, et hus som der er billeder af på arkivet.

Det kan nævnes, at Steffen Nielsens bror Lars Nielsen blev gift med Niels Petersens yngste datter Maren Sofie. Hendes datter Ane Kirstine Larsdatter blev gift med smedemester Michel Rasmussen i Hasmark. Hermed blev der forbindelse mellem to af nordfyns store smedeslægter. Ane Kirstine Larsdatter (min oldemor) blev stammoder til en stor og udbredt slægt, denne slægt er spredt over det ganske land. På nuværende tid er der ikke flere smede inden for familien, de er næsten beskæftiget med alt muligt andet end lige netop smedevirksomhed.

Der kan nævnes, at der findes dyrlæger, skovridere, landmænd, som er efterkommere efter den gamle smed Niels Nielsen. Af den gamle smedie i Stensby har man ikke noget billede, men man har bevaret et billede af smedien på Odensevej, her ser man Steffen smed, som han blev kaldt, uden for smedien, han er ved at sko heste. Den lille pige, som ses på billedet, er den yngste datter Maren Kirstine, billedet er fra tiden omkring 1895.

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Det blev et år med tegninger
26. januar 2023
Sidste år begyndte jeg på en suite tegninger inspireret af den evigt v.....
Læs mere
Kirkemusik
10. januar 2023
Ved ikke hvorfor, men nu er det anden gang jeg har været heldig med at.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk