Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Søndersø Kommune
Stavnsbåndsjubilæum 1988

Af Chr. Jørgensen
Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1988
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWebStavnsbåndet, der blev indført i 1733, blev ophævet i 1788. Et stavnsbånd betød, at ingen mandlig bonde i alderen fra 14 til 36 år måtte forlade det område, hvor han var født. Senere blev alderen sat til fra 4 år til 40 år. Man begrundede det med den stigende flugt fra landbruget som følge af landbrugskrise, og at soldaterudskrivningen skulle sikres. Men sandheden var nok, at herremændene kunne få billig arbejdskraft.

Efter 1788 gennemførtes en del landboreformer. En af de vigtigste var udskiftningen af jorderne. Før i tiden kunne en gård have jord på mere end 20 steder. Man brugte megen tid til og fra de små lodder. Det var herremændene, der satte denne udskiftning igang. Godsejerne ejede gårdene, og bønderne sad som fæstere. På arkivet i Morud har vi udskiftningskort for hele kommunen.

Byerne har været af meget forskellig størrelse. I Søndersø var der 33 gårde, i Farstrup ca. 20. De mindste byer har sikkert været Bække, Lodne og Brøndstrup i Melby sogn med kun 2 gårde og Slagstrup i Særslev sogn med kun 3 gårde.

Dallund var den største jordbesidder i Søndersø kommune, tæt fulgt af Gyldensteen. I Skamby sogn havde Dallund gårde i Skamby, Ullerup, Thorup samt Glavendrup og Stensby. I Søndersø sogn havde Dallund alle gårde i Serup og 26 gårde i Søndersø by. Ørritslev var delt med gårde både til Dallund og Gyldensteen. Kelleby i Vigerslev sogn hørte til Dallund. Gyldensteen havde gårde i byerne Badstrup, Brøndstrup, Bolmerod og Rodstrup i Skamby sogn. Gyldensteen havde bøndergods i Ejlby, Melby og Særslev sogne, samt en del af Hårslev. Margård, et af de mindre godser, havde alle gårde i Vedby samt præstegården og Søndersø kro, desuden gårde i den vestlige del af byen samt Tværskov by. Langesø gods havde Rue, Farstrup, Morud samt flere små bysamfund. De to godser i Veflinge sogn, Elvedgård og Rugård, havde også bøndergods på egnen.

I 1852 tilbød baron Blixen Finecke på Dallund sine fæstebønder at de kunne købe de gårde, som de havde haft i fæste. Prisen var sat til et beløb, der højest kunne andrage 670 Rbd. pr. tønde hartkorn. Gårdene i Søndersø var på lidt over 5 tønder hartkorn. I Skamby og Ullerup var de på omkring 7 tønder hartkorn. Alle bønderne tog mod tilbudet om at købe sig frie. Som en tak rejste bønderne i året 1867 en støtte ved vejen lige uden for hovmarken på vej mod Stensby. På denne sten står, at han havde holdt sit løfte, og at han fremmede menigmands vel.

Tiden derefter blev ikke let for bønderne. Der blev bygget nye gårde. Der var gårde, der blev flyttet ud. Et eksempel er Holmene, ved Søndersø, her opstod næsten en hel by af gårde. De var opstået ved, at man solgte gården i Søndersø og flyttede til udmarken.

Jorden blev forbedret, idet man både merglede og drænede, og man avlede efterhånden, så der blev rigeligt med korn og faldende priser.Næsten på 100-årsdagen for stavnsbåndets ophævelse opstod andelsbevægelsen med mejerier og senere slagterier. De fleste af mejerierne er nu forsvundet. De er afløst af meget store industriforetagender. Der er ikke køer i hver landsby mere. Slagterierne er også blevet til meget store enheder.

På 150-årsdagen i 1938 blev der holdt det store skue på Bellahøj ved København. Kvægbruget var da på sit højeste.

På 200-årsdagen er der grund til at mindes de mennesker, der før os tog kampen op og med stor flid og sparsommelighed fik skabt en tilværelse for dem selv og deres familie til gavn for det nordfynske samfund.

Ophævelsen af stavnsbåndet i 1788 blev i år mindet ved festligheder af forskellig art. Der indledtes med folkedans ved fire gårde den 29. maj. En amatørgruppe opførte en revy på Søndersø kro i juni. Der var udstillinger både på arkivet og i Borgerhuset. Den 20. juni var der blomsternedlæggelse ved støtten. Der var udstilling på Søndersø-Bogense produktionsskole. Sct. Hansaften startede en stafet fra rådhuset til bålsteder. Der var folkedans både i Særslev og Veflinge og ved Dallund slot.NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Det blev et år med tegninger
26. januar 2023
Sidste år begyndte jeg på en suite tegninger inspireret af den evigt v.....
Læs mere
Kirkemusik
10. januar 2023
Ved ikke hvorfor, men nu er det anden gang jeg har været heldig med at.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk