Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Søndersø Kommune
Kirkeskibe

Af Per Lunde Hansen
Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1999
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWeb

En af de ting som jeg husker fra barn, når vi var i kirke, er kirkeskibet. Vi boede lidt uden for Søndersø. Midt mellem Søndersø og Vigerslev, men vi tilhørte Søndersø sogn og derfor var det Søndersø kirke vi kom i. Som barn kunne det være lidt kedeligt at være i kirke. Læse kunne man ikke, så det var svært at synge med, men man kunne kikke. Der var altertavlerne, både den gamle og den nye, og sad vi, så vi kunne se kalkmalerierne, var der meget at se på. Men intet virkede mere dragende end kirkeskibet, der hang over midtergangen. Så tæt på og alligevel så fjernt. Hvor ville man gerne have set det på tættere hold, for slet ikke at tale om at have haft sådan et stående hjemme på værelset. En rigtig træskibsmodel blev det ikke til, kun byggesæt i plastik, men dem blev der også bygget en del af dengang, og nu igen sammen med mine børn.

Hvornår det første kirkeskib er blevet ophængt vides ikke. Det ældste der kendes, er en model fra Spanien fra omkring år 1450; men først fra ca. 1560 er der skriftlige kilder om kirkeskibe i Danmark. Disse oplysninger kan læses i regnskaberne fra Sct. Olai kirke i Helsingør, hvor man har noteret en udgift på 3 mark og 4 skilling til en lænke til at hænge et kirkeskib i.

På Fyn omtales det første kirkeskib i 1589 i Vindinge kirke ved Nyborg. Biskop Jacob Madsen skriver i sin visitatsbog, at "1 lidet Skib henger for Prædickestolen." Dette skib er dog ikke bevaret. Det ældste fynske kirkeskib hænger i Kerteminde kirke. Det er linieskibet "Dannebrog", der blev ophængt i 1686. Det ældste af de fire kirkeskibe i Søndersø kommune er en navnløs brig, der blev ophængt i Særslev kirke omkring 1850. Der hænges stadig kirkeskibe op. Eksempelvis fuldriggeren "Wilhelmine", der ophængtes i 1960 i Padesø kirke.

Traditionen foreskriver, at kirkeskibet skal hænge midt i kirken, men af praktiske grunde afviges undertiden fra denne regel.

Kirkeskibe er blevet ophængt af mange forskellige grunde: som votivgave, taknemmelighedsgave, mindegave, lejlighedsgave, standsgave eller som gave fra forskellige lav, foreninger eller lignende. Votivgaver er løftegaver, man kunne eksempelvis love at give et skib til en kirke, hvis Gud hjalp en ud af en eller anden vanskelig situation. Et eksempel på en taknemmelighedsgave er fra Dreslette, hvor kirkeskibet er skænket i 1945 med teksten: "Som en ringe Tak for Befrielsen og Hjemkomsten." Som mindegave er der et eksempel fra Særslev, hvor sognepræst Sidenius omkring 1850 lod et skib ophænge til minde om en druknet søn. I Søndersø blev kirkeskibet hængt op i 1931 i forbindelse med en høstgudstjeneste. Sognerådet havde givet 200 kr., andre 200 kr. var samlet ind i sognet, og dette beløb var stort nok til at anskaffe skibet. Hvad slags gave det kommer ind under skal være usagt.

Det er mange forskellige skibstyper, der er ophængt i de danske kirker. Man kan opdele dem i to hovedgrupper: orlogsskibe og handelsskibe. Orlogsskibe er eksempelvis korvetter, linieskibe og fregatter, som fregatten "Jylland", der hænger fire steder på Fyn. En anden er fregatten "Fyn", der blev ophængt i 1971 i Munkebo kirke. Veflinge har også en fregat ved navn "Bed og Arbejde". Handelsskibene er typer som fuldrigger, barkskib, jagt o.s.v. Tre af kirkeskibene i Søndersø kommune er handelsskibe: en brig uden navn i Særslev, den tremastede fuldrigger "Wilhelmine" i Padesø og den firmastede fuldrigger "Maria" i Søndersø.

Kirkeskibenes navne er meget forskellige. Man kunne forvente, at der benyttedes bibelske navne, hvad der dog også er sket i nogle tilfælde. Kirkeskibet i Bogense hedder eksempelvis "Arken". Men ellers har skibene alle mulige navne, det være sig kongelige og adelige, som muligvis i Padesø; men også almindelige navne bliver brugt meget. Det ser vi i Søndersø kirke, hvor skibet hedder Maria. Andre navne på kirkeskibene er stednavne, mytologiske navne, og navne på virkelige skibe, men også meget mærkelige navne støder man på, skibet i Kølstrup hedder "Ovale". Det mest brugte navn på Fyn er "Håbet", som bæres af ikke mindre end 27 kirkeskibe.

Mange kirkeskibe bærer inskriptioner eller har skibspapirer, der bringer oplysninger om givere, bygmestre eller andet, som formodes at have interesse for eftertiden. Skibspapirerne er som regel gemt i skibet, lagt i en flaske, et blyrør eller en lille æske. Der er vist nok papirer i skibet i Padesø, men de øvrige har jeg ikke oplysninger om.

Nogle steder har der været afholdt kirkeskibsfester og processioner i forbindelse med ophængning eller eftersyn af kirkeskibene. Det er mest i kystbyerne disse har fundet sted, men skikken har bredt sig til sogne inde i landet, eksempelvis Ejby, Svanninge, Kværndrup og Oure, men ikke til sognene i Søndersø kommune.

Der er fire kirkeskibe i Søndersø kommune, her følger en kort beskrivelse af dem. Skibslængden er målt i vandlinien og højden er fra køl til højeste mastetop.

Padesø kirke: WilhelmineTremastet fuldrigger, længde 87 cm, højde 60 cm.

Bygmesteren er ukendt, men giveren var Niels Ormhøj, Hindevad.

Skibet er ophængt i 1960. En lille dukkematros står ved roret på agterdækket. Galionsfiguren er en guldbronceret kvindeskikkelse.

Særslev kirke: Skib uden navn.Brig, længde 110 cm, højde 150 cm.

Skænket af sognepræst Benjamin Sidenius til minde om en druknet søn. Skibet, der er ophængt omkring 1850, har syv kanoner indenbords i hver side. På hækken er malet to flag og et skjold med hvidt kors på rød bund.

Søndersø kirke: Maria.

Firmastet fuldrigger, længde 120 cm, højde 90 cm.

Bygget af snedker Jens Henrik Olsen, Søndersø, halvdelen betalt af sognerådet og resten indsamlet. Ophængt den 20. september 1931. Galionsfiguren er en guldbronceret person. Skibet er sidst efterset i 1978.

Veflinge kirke: Bed og Arbejd.Fregat, længde 90 cm, højde 105 cm.

Bygget og skænket af sognepræst Carl Otto Frederik Sommer, der som marinesoldat deltog i togter med korvetten "Dagmar" til Middelhavet og Vestindien og senere i sine ferier ofte sejlede med småskippere fra Bogense. Han har endvidere skrevet bøgerne: "Paa de store Oceaner", "Under fransk Fribytterflag" og "Drivende Vrag". Skibet, der blev ophængt den 20. juni 1911, skal forestille orlogsfregatten "Bellona" og har to kanoner forude og en agter. Galionsfiguren er en guldbronceret engel, på hækken er to store, guldbroncerede egeblade. Skibet er sidst efterset i 1985.

Per Lunde Hansen

Hvis man ønsker flere oplysninger henvises til Henning Thalunds fremragende værk "Fynske kirkeskibe", der blå. er kilde til denne artikel.

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Det blev et år med tegninger
26. januar 2023
Sidste år begyndte jeg på en suite tegninger inspireret af den evigt v.....
Læs mere
Kirkemusik
10. januar 2023
Ved ikke hvorfor, men nu er det anden gang jeg har været heldig med at.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk