Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Søndersø Kommune
Om sognefogedembedet

Af Ruth Graver Hansen
Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1992
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWeb

Efter forordningen af 11. november 1791 blev sognefogedhvervet lagt i faste rammer.

Ethvert sogn skulle udpege en sognefoged. Embedet var ulønnet og betragtedes til sin afskaffelse i 1970 som et tillids- og æreshverv.

Loven bød, at sognefogeden skulle udnævnes blandt de "skikkeligste og redeligste og mest kyndige mænd blandt almuen". Hans vigtigste pligt var at udføre øvrighedens befalinger. Han skulle våge over ro og orden. Ved grovere ulovligheder skulle han anholde lovbrydere, f.eks. udensogns omløbere. En nok ubehagelig side af arbejdet var at udpante for skatterestancer. - Kongelige ordrer skulle videregives til næste sogn.

Til gengæld for alle disse ydelser regnedes sognefogeden blandt de mest agtede mænd i sognet.

Lønnen var fritagelse for kongelige skatter, militær indkvartering samt arbejde ved veje og kirker. Kontant aflønning omfattede kun udpantningen, der gav 12 skilling i salær.

Sognefogeden var således en central person i lokalsamfundet. Han var mellemmand både til retsvæsen og centralforvaltning.

På det lokale plan førte han desuden tilsyn ved ildebrande og kontrollerede, at sognets ildsteder var i forsvarlig stand. En sådan bestemmelse refererer naturligvis til de gamle landsbyers tæt sammenbyggede gårde af yderst brandfarlige materialer: bindingsværk med stråtag.

På kirkestævner skulle han oplæse de sidst udstedte bekendtgørelser for sognets befolkning.

Desuden skulle han føre en tyendeprotokol for til- og afgang fra sognet af unge, der ikke selv ejede fast ejendom og var i midlertidig tjeneste hos bønder el. håndværkere.

Sognefogeden førte også lægdsrullen. Denne funktion regnedes for uhyre vigtig og magtfuld. Alle drengebørn opførtes et par år efter fødslen, dog ikke straks på grund af den store dødelighed bl. spædbørn. Desuden indførtes tilflyttede unge mænd for indkaldelse til militærtjeneste.

Fra 1857 ophævedes de tidligere omtalte særrettigheder og erstattedes af en kontant løn - fra 20-100 Rd. om året, afhængig af folketallet i distriktet.

I løbet af 1900-tallet tillagdes embedet mere kontorarbejde f.eks. udførlige skatteregnskaber, lister over borgerlige vielser, som sognefogederne foretog o.s.v.

Det var almindeligt, at embedet gik i arv inden for slægten, oftest fra fader til søn eller svigersøn.

Sognefogedinstitutionen nedlagdes ved kommunesammenlægningen 1970.

Fra arkivet vil vi gerne foreslå, at vore medlemmer hjælper os at samle oplysninger om vore gamle sognefogeder gennem 1800- og 1900-årene. Det drejer sig om navne og data, gerne om embedet er gået i arv fra far til søn, eventuelt beretninger fra deres embedsperioder og meget gerne fotografier af disse sognefogeder og deres boliger.NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Sommertur #5
15. august 2021
Byger, som går og kommer. Den femte sommertur, der i anledning af en d.....
Læs mere
Sommertur #4
07. august 2021
Altså, et af landets fineste små kunstmuseer ligger i Faaborg. Faaborg.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk