Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Søndersø Kommune
Om vore skifteprotokoller

Af Ruth Graver Hansen
Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1993
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWebAt afholde skifte - eller sagt med andre ord: at lave en opgørelse og deling af en afdød persons formue er ifølge sagens natur et ældgammelt fænomen - nøje forbundet med arveretsbegrebet.

Oprindelig var skiftet et helt privat anliggende imellem efterlevende arvinger og andre interesserede. Allerede i middelalderen ses tegn på myndighedernes deltagelse i de enkelte skifters administration, - især i tilfælde, hvor arvingerne var umyndige eller fraværende.

Først med Christian d. 5.s Danske Lov 1683 forelå en samlet fremstilling af Skifteretsbestemmelserne.

Det almindeligste forløb af en skifteretssag som følge af dødsfald kunne være at:

1) een el. flere af arvingerne anmeldte dødsfaldet

2) at skifteforvalteren forseglede dødsboet

3) senest 30 dage efter dødsfaldet skulle boet registreres og vurderes.

Skifteforvalteren mødte med mindst 2 vidner, hvorefter boet blev gennemgået i detaljer. Man gik fra rum til rum i afdødes hjem og noterede afdødes efterladenskaber.

I 1992-93 anskaffede Søndersø lokalhistoriske arkiv kopier - fra landsarkivet for Fyn - af skifter fra områdets godser, således: Fra Dallund, Margård, Langesø, Elvedgård samt Gyldensten. Sidstnævnte gods ligger godt nok ikke i vores kommune, men store dele af Hårslev og Særslev sogne omfatter arealer, der engang hørte under Gyldensten.

Rugårds jorder var ryttergods med andre regler.

Hvad kan disse skifter så bruges til?

De er en meget benyttet arkivgruppe både hos os og i andre arkiver.

De er meget nyttige for slægtsforskere og personalhistorikere, som her kan kontrolllere og få be- eller afkræftet oplysninger fundet i andet kildemateriale.

Skifterne er også en udmærket kilde til belysning af en persons eller families hverdag, sociale og økonomiske situation og tidens standard.

Gennem registreringen af afdødes ejendele kan man næsten se afdødes hjem med møbler og husgeråd og personens egen klædedragt for sig.

Vi venter, at mange interesserede fortsat vil søge oplysninger hos os i arkivet.

Her vises et eksempel på et skifte:

Dallund skifte 1817-1829

Skifteforretning

Efter Maren Henrichdatter, Husmand og Smed Peter Gotfredsens Hustru af Skamby.Anno 1823 den 25de Juli mødte den konstituerede Skifteforvalter ved Stamhuset Dallund, Cansiliraad Peder Strobeck udi bemeldte Stamhuus' underliggende Huus med Smede, beliggende i Skamby Sogn og Bye, som beboes af Fæsteren Peter Gotfredsen, - for at foretage Skifte og Deeling efter hans Husfrue Maren Henrichdatter, som den 30te Juni 1821 ved Døden er afgaaet, og efter hvem Enkemanden hidtil følge Forordningen af 21. Juni 1791 haver hensiddet i uskiftet Boe, men nu, da han agter at indtræde i nyt Ægteskab skal skifte og dele med hans i Ægteskab med den salig afdøde sammenavlede Børn og Arvinger, som ere følgende: 1. en Søn, Jørgen Petersen 7 år gl. hjemme her i Stedet. 2. en Datter, Gjertrud Marie Petersdatter, gift med Fæstegaardmand Peder Olsen på Nislevgaards Gods i Lunde. 3. en ditto, Anne Kristine Petersdatter, gift med Selvejer-gaardmand Hans Stephansen i Lumby Sogn. 4. ditto, Anne Katrine Petersdatter, 13 Aar gammel og ditto Abelone Petersdatter 12 Aar gl., begge hjemme heri Huset.

Ved denne Forretning var Enkemanden Peter Gotfredsen til Stede saavel paa egne Vegne som og født Værge og Formynder for sine umyndige Børn, de tvende Svigersønner blev forventet, men var endnu ej ankomne.

Som Vitterligheds- og Vurderingsmand var mødte Sognefogeden Rasmus Jensen af Ullerup og Gaardmand Jens Mortensen af Skambye. Enkemanden erklærede, at saasom hans tvende Svigersønner havde erholdet saa meget i Medgift med hans Døtre, at de ingen Mødrene Arv kunne eller ville prætendere efter hans afdøde salig Kone, saa følger det af sig selv, at Boet deles imellem ham og de umyndige Børn, og vil det ved Skiftets Slutning blive vedgaaet, af bemeldte hans Svigersønner, endskjønt at de ingen Arv, haver at fordre efter deres Svigermoder.

Efter at Vurderingsmændene vare paalagt at taxere dette Boes Ejendele efter Samvittighed og bedste Skjønnende saaledes, at de bekræfte samme med Lovens Eed, blev der foretaget Registrering og Vurdering i Stamboet, saaledes som følger:NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Sommertur #5
15. august 2021
Byger, som går og kommer. Den femte sommertur, der i anledning af en d.....
Læs mere
Sommertur #4
07. august 2021
Altså, et af landets fineste små kunstmuseer ligger i Faaborg. Faaborg.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk