Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Krogsbølle Sogn
Inddæmningen af Krogsbølle Fjord

Af Margit Egdal
Materialet er venligst stillet til rådighed af Otterup Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets blad nr. 56
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWeb

I området omkring Kørup og Agernæs bemærker man især det flade land. Det er inddæmmet hav. De gamle kystskrænter er markante i landskabet og viser tydeligt, hvor fjorden engang skar sig ind i landet. Agernæs er et stormomsust sted. Ligesom der i sin tid var god vind til Slusemøllen, der pumpede vandet ud fra inddæmningerne, er der i dag også god vind til de moderne elproducerende vindmøller. Vinden presses simpelthen ind i den gamle fjord.

De store inddæmninger gav græsning til mange kreaturer - og dermed også føden til mange mennesker. Inddæmningerne gav mætte munde og var i sig selv en stor bedrift.

I den gamle bog fra 1806 "Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark" af Chr. Begtrup beskrives de herlige inddæmninger, som grev Moltke til Einsidelsborg for 22 år siden havde ladet foretage : Han lod og ved en kostbar Sluse af hugne Stene med dobbelte Porte og en hollandsk Veirmølle, af de i Marsken brugelige, som driver en Vandskrue til Vandets Afledning, sikre sit Bytte fra Havet, og hvorved det indvendige Vand afføres eller udmales. Begge Dele ere endnu i god Gang.

Ved fem Inddæmninger, som forbinde Holmene, Lille Øe, Store Øe, Askes Øe, Øxneplet med det faste Land er ikke alene vundet den hele Viig af Landet, som gaar ind mellem Kjørup og Einsidelsborg, hvorved 606 Td. 4 Skp. geometrisk er vundet til Græsning, og de små Holme ere dragne ind under Hovedgaardens Sædemarker, men tilvisse et ligesaa stort Areal af det faste land, som Stranden gik over om Efteraaret. Derved er vundet betydelig Græsning og Høebjergning til Hovedgaardene, og Bondebyen Agernæs har ligeledes vundet i Agerland og Græsning.

Arbejdet er udført ved holstenske Digegravere, og fuldkommen planmæssig indberettet. Inddæmningerne gaae fra Øe til Øe og forbinde disse med hinanden. De bestaae lagviis af Tang og Jord, de ere omtrent 30 Fod brede og 8 Fod over Vandets Overflade, med en jevn Docering, til Sikkerhed belagte ved Siderne med store Stene. Den indæmmede Viig er ei ganske udtørret, men omtrent det halve giver god Syltegræs, hvorved Kjørup har vundet betydelig Græsning for sit Hollænderi, og ligeledes Byen Agernæs, hvor enhver Mand har sin Lod paa Syltegræsningen. Grunden i Viigen er Sand med Leer Underlag.

Det fra havet vundne Areal er og forbliver skatte- og tiendefri. Naar saavel de fra Stranden vundne 606 Td. Land føjes til det, som Stranden gik over i haart Vejr, og nu er blevet god Ager og Eng, skal samme beløbe i Alt til henved 1300 Td. Land. Inddæmningen har kostet anseelig, hvor meget vides ikke. Nogle anslaae til 12 a 14000 Rdlr., andre formode 20000 Rdlr. og derover.
NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Det blev et år med tegninger
26. januar 2023
Sidste år begyndte jeg på en suite tegninger inspireret af den evigt v.....
Læs mere
Kirkemusik
10. januar 2023
Ved ikke hvorfor, men nu er det anden gang jeg har været heldig med at.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk