Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Norup Sogn
Nogle nordfynske udvandrere

Af Ove Kuhn
Materialet er venligst stillet til rådighed af Otterup Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets blad nr. 64
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWeb

I 1876 udvandrede den 23-årige Knud Chr. Hansen fra Egense Mark til Amerika. Han slog sig ned i Big Stone County i Minnesota, tæt ved grænsen til South Dakota. Her blev han landmand under navnet Knute C. Hanson. I 1879 giftede han sig med Marie Thomsen, født 1858 i Dreslette, og året efter fødtes deres første barn, Dagmar.

Nogle år senere fulgte Knutes yngre halvsøster Bodild Kirstine Olsen efter. Hun endte også i Big Stone County. Her mødte hun svenske John Ljungdahl, som hun blev gift med i 1891. Hun var til daglig kendt som Stine Ljungdahl.

På gården Eliasminde i Egense, nu Egensegård, tjente midt i 1880erne bl.a. brødrene Jens og Knud Andersen fra Hessum. De to har nok hørt om udvandrerne fra Egense Mark og er blevet opsat på selv at komme af sted, og det lykkedes dem i juni 1887. Naturligt nok rejste de hen, hvor de havde bekendte, så det blev også Big Stone County. Her arbejdede de som løsarbejdere, men allerede i september 1888 købte Jens jord og byggede sin egen farm.

Jens havde i Egense stiftet bekendtskab med Bodild Kirstines yngre søster Frederikke, så nært et bekendtskab endda, at Frederikke blev gravid. 17. januar 1888 fødte hun en datter, som fik navnet Rasmine Boline Andersen. Det var selvfølgelig meningen, at Frederikke og barnet skulle rejse over til Jens, men Frederikkes moder strittede hårdt imod, og det endte med, at de blev her. Det er svært at vide, hvordan Jens reagerede, for der er ikke bevaret breve, hvor han omtaler dette. Han var i det hele taget ikke meget skrivende. Derimod er der rørende breve fra Jens' søstre, hvori de fortæller om det lille barn og trygler ham om ikke at svigte Frederikke.

Frederikke nåede aldrig til Amerika. Hun blev gift og boede på Gudskov Lindegård. I 1896 hentede Stine og John Ljungdahl den lille Rasmine Boline til Big Stone County, og hos dem voksede hun op som Minnie. Hun blev gift McCormick og døde i 1986 i Minneapolis, næsten 98 år gammel. En af hendes døtre bor endnu i området.
Jens' broder Knud havde købt jord i Clinton, Minnesota. I 1892 blev han gift med Gertrude Neilsen. I 1904 flyttede familien til Palermo i den nordlige del af North Dakota. De fik 3 døtre og en søn, og det er stadig direkte efterkommere, der driver farmen. Herfra stammer de to høstbilleder. Knud døde 1942.

Af Jens' og Knuds øvrige 6 levende søskende emigrerede yderligere 5. Kun den yngste søster, Mine Mathilde, blev i Hessum. Hun forlod til gengæld aldrig stedet.

Den ældste broder Anders Peder kom til Amerika i 1889. Da Knud flyttede til North Dakota, overtog han ejendommen i Clinton. Han blev gift med Margaret Clausen, vistnok fra Sønderjylland. Anders døde i Minneapolis 1959, kort før sin 95 års fødselsdag. Skønt de fik 9 børn, er det ikke lykkedes at opspore efterkommere.
I februar 1891 kom søsteren Ane Marie. Hun slog sig selvfølgelig ned i Big Stone County, og allerede i juni samme år blev hun gift med Peter Jacob Thomsen, en broder til Knute Hansons kone, Marie. Han var født 1865 i Næsbyhoved Broby, men tilhørte en familie af teglbrændere, der fra Sønderjylland via Dreslette, Skåstrup og Næsbyhoved Broby var kommet til USA i midten af 1870erne. De fik 12 børn, efter hvem der er mange efterkommere. En datter er endnu i live. Peter og Marie Thomsen lagde jord til en kirke for skandinaverne i området, Eidskog Church. Her ligger en stor del af familien begravet. Marie døde 1941.

1892 kom de næste to søstre, Ane Margrethe og Caroline. Caroline var syg og pintes af hjemve. Hun døde samme efterår. Ane Margrethe blev gift med William Whiteford og fik en søn, der imidlertid døde som 13-14årig.

I 1905 kom så den yngste søn Rasmus Christian Peder. Han var udlært som tømrer, og efter en tid som landarbejder kom han til Denver, Colorado. Her fik han efterhånden opbygget en virksomhed som bygmester. I Denver står endnu bygninger, han har bygget, fx en kirke og skoler. Han blev gift med en amerikansk pige. Han døde i 1965, hans kone først i 1991, 103 år gammel. En søn og en datter og deres efterkommere lever stadig.

Hvad så med Jens? Han blev voldsomt forelsket i Knute og Marie Hansons ældste datter Dagmar, og hun åbenbart i ham, for i 1896 blev de gift. Da var hun netop 16 år, og han 31. De fik to børn, som begge døde barnløse. Jens døde i 1942, Dagmar i 1950.

For nu at få det hele med skal også nævnes en fætter til Jens og de øvrige, nemlig Hans Christian Andersen. Han var søn af deres farbroder, Anders Andersen, som var en af de nordfynboer, der i slutningen af 1860erne emigrerede til Småland i Sverige. Denne familie kom nu hjem igen efter nogle få år. Bortset fra Hans Christian døde de alle af tuberkulose, så han var alene i verden, da han 1892 rejste til Amerika sammen med Ane Marie. Hans færden i USA er ikke særlig godt belyst; men i en årrække var han i den amerikanske hær og deltog bl.a. i den "spanske" krig. Et barnebarn er bosat i Oregon.
NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Udvalgte værker fra 2023
07. januar 2024
Så er årets lille hæfte sendt til trykkeriet. Du kan smugkigge på udva.....
Læs mere
Barbera d'Alba
21. november 2023
Bel Colle Barbera d'Alba Ape Reale Ny vin i sortimentet Barbera Ape .....
Læs mere

DoréDelicato | Vin&Kunst
Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk