Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Nørre Nærå Sogn
Hedder det Roerslev eller Rorslev?

Af Børge Martin Jeppesen og Margit Egdal
Materialet er venligst stillet til rådighed af Otterup Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets blad nr. 20
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWebNudansk Ordbog siger, det hedder Rorslev. Det samme siger Geodætisk Institut, men den rød/hvide vejviser siger Roerslev, medens det sort/hvide byskilt har Rorslev. Telefonbøgerne skriver, at abonnenterne i den nordfynske landsby bor i Roerslev. Formen Rorslev er naturligvis en forenkling af det gamle Roerslev. Nok så afgørende er, hvad vi siger, når vi taler om ...Roerslev. Vi siger faktisk Ro-ers-lev. Fordi, det hedder byen. Vi udtaler alle tre stavelser. Derfor nå det anses for at være en slags "voldtægt" overfor navnet, at stave det Rorslev.

Historien er med os, når vi argumenterer for, at byen hedder Roerslev, for den er naturligvis opkaldt efter en mand, der hed Roar. På dansk har vi noget, der hedder vokalsvækkelse, og derfor er Roar altså blevet til Roer, men Ror .... ikke tale om.

Vi bør fastholde, at Roar var byens fader, og det kan vi kun gøre ved at blive ved med at sige og skrive Roerslev, ellers forsvinder han fuldstændig, og det ville da være skammeligt. Argumentet med de to stavelser- ro og ar - er så meget vigtigere, som de står for de to begreber: Ro har noget med berømthed at gøre på oldnordisk, og ar er afledt af geir, spyd. Derved får vi altså sådan noget som "Det berømte Spyd". Et stolt navn, der bekræfter det, der skrives om -lev-navnene, at de har et aristokratisk tilsnit, hvilket vil sige, at det er stormænd, der har lagt og lægger navn til. Det er mænd, der har raget op over gennemsnittet, som har nydt mere end almindelig anseelse, havde magt og var rige på gods. Derfor kom byen til at bære deres navn, i dette tilfælde altså en Roars.

Roar er en af landets første danskere - eller daner, som de rettelig hed på den tid, i slutningen af 400-tallet og begyndelsen af 500-tallet. Roar er kommet med en masse stammefrænder fra Sjælland. Hans forfædre af danernes stamme kom fra Skåne, og nu har de sat sig for at underlægge sig resten af det rige, der skal blive til danernes land, til Danmark, et navn, landet først får nogle århundreder senere.

Roar er sejlet ud fra det vestlige Sjælland, nord om Fyn, man har set, at kysten var gæstfri med mange lune vige, der gav en god beskyttelse mod fjender. Jagt og fiskeri har kunnet skaffe udkommet til familien sammen med dyrkning af jorden. Men området var ikke ledigt, her boede herulernes stamme, som blev trængt ud. Har det endelige slag stået i Vimose ved Søndersø, hvor de store fund af ofrede fjendevåben blev gjort i 1800-tallet? Vi ved det ikke, men vi ved, at her på Nordfyn slog de sig ned, danerne, der skabte riget. De var så ivrige efter at bosætte sig her, at vi her har en af de tætteste bosættelser af -lev- navne i landet, den tætteste bosættelse af de oprindelige daner. 500 år før kong Harald Blåtand opstiller de to runesten, Danmarks dåbsattest er den ene af dem, i Jelling, og riget var afgrænset af netop denne navnetypes udbredelse. Sidste led i bynavnet Roerslev, -lev, står som noget efterladt, arv, og navnet kan derfor udlægges som "Arven efter Roar", og det er just arven, vi har en vis pligt til at løfte, og det gør vi ikke ved at skære navnet ned til ukendelighed, så en eftertid ikke kan "se" den Roar, der for omkring 1500 år siden var årsag til, at mennesker kom til at bo og bygge på dette sted, og som var med til at give os en historisk identitet, vi da slet ikke vil undvære, vel?

Otterup, den 31. august 1990.
Børge Martin Jeppesen.
Da Otterup Kommune midt i 70'erne opsatte byskiltene, hvor Roerslev blev stavet "Rorslev", protesterede beboerne. Kommunen var ubøjelig - det hed af historiske grunde "Rorslev" - det var før ord som "decentralisering" og "nærdemokrati" blev almindelige! Roersleverne måtte tage til efterretning, at sådan var det! Men til efterfølgelse? Nej, man blev ved med at sige og skrive Roerslev - for "sådan HEDDER det", som der bliver sagt i Roerslev.

Det historisk korrekte i formen "Rorslev" er dog en vildand, man har forsøgt at binde os på ærmet. Vi har i Lokalhistorisk Arkiv set på gamle kort m.v. Pastoratet har gennemgået kirkebøgerne - der står overalt ROERSLEV.

Det viser sig dog, at stavemåden "Rorslev" har været autoriseret af statens stednavneudvalg i over 50 år! Men lokalt har vi altså ALDRIG brugt at skrive "Rorslev".

I Roerslev på Vestfyn (Nr. Aaby Kommune) udtaler beboerne, at det der hedder ROERSLEV, og sådan har det været brugt i mands minde og længere tilbage endnu - men også på Vestfyn har man fået formen "Rorslev" trukket ned over hovedet, idet den autoriserede stavemåde selvsagt gælder både på Nord- og Vestfyn, da bynavnet begge steder har samme oprindelse.

Vi arbejder i arkivet med Roerslevsagen. Vi regner med først i det nye år, at have modtaget en redegørelse fra stednavneudvalget vedr. ændringen af stavemåden. Såfremt vi ikke modtager en særdeles velbegrundet erklæring om det historisk korrekte i "Rorslev", er det hensigten, at søge den autoriserede stavemåde ændret. Vi har i den forbindelse haft kontakt med Sogneforeningen Nordfyns Unge, Nr.Nærå-Bederslev pastorat samt Landsbyerne i Danmark, som varmt støtter en ændring. Ligeledes rettes henvendelse til evt. sogneforening i Nr. Aaby Kommune, samt selvfølgelig til de respektive kommuner. Foreløbig afventer vi stednavneudvalgets redegørelse.

Margit Egdal

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Det blev et år med tegninger
26. januar 2023
Sidste år begyndte jeg på en suite tegninger inspireret af den evigt v.....
Læs mere
Kirkemusik
10. januar 2023
Ved ikke hvorfor, men nu er det anden gang jeg har været heldig med at.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk