Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Otterup Sogn
Otterup Øvelses- og Forsamlingshus

Af Margit Egdal
Materialet er venligst stillet til rådighed af Otterup Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets blad nr. 2
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWebForsamlingshuset i Otterup lå i Jernbanegade, matr. nr. 2 a af Hjorslev by, som der står i de gl. papirer.

Huset blev opført i 1885. Grunden var på 17 x 50 alen - ikke et særlig stort hus der kunne ligge her, især ikke da der også skulle være plads til de 100 stk. hvidtjørn, som plantedes i 1885. Selve huset har været meget enkelt, indvendig blot kalket. Her var heller ikke noget køkken. Et komfur blev først indkøbt 1898.

Huset blev flittigt benyttet i de første 20 år, men herefter gik det tilbage. Huset var utidssvarende og med stærk konkurrence fra kroen, opført 1904, og afholdshotellet, opført 1910, stod huset efterhånden ubenyttet hen, men først 1918 blev huset revet ned.

De gamle forsamlingshusprotokoller er alle bevarede. Vi ser lidt nærmere på protokollerne, her kan man læse, hvem der byggede huset, til hvad og hvem der har benyttet det. Vi får et broget indtryk af mange foreninger, som holdt til i huset:

Forsamlingshuset blev som nævnt bygget i 1885. Det var ikke alene til brug for Otterup bys borgere, men også for de omliggende sogne, hvilket ses af bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen skulle altid bestå af 3 medlemmer fra Otterup sogn, 2 fra Skeby sogn, 2 fra Østrup sogn samt 2 fra Norup sogn. Skytterne i samme sogne kunne frit benytte huset til uddannelse i våben- og legemsøvelser.

Efter nederlaget i 1864 uddannedes de unge over hele landet i våbenbrug. Også i Otterup måtte de unge være beredte, om fædrelandet atter skulle kalde. Man byggede altså dette øvelseshus, hvor det var vedtægtsbestemt, at det var til våben- og legemsøvelser.

I vedtægtens § l står også : "Øvelses- og Forsamlingshuset er oprettet i det øjemed at udbrede folkelig og kirkelig oplysning ved Forhandlingsmøder, Foredrag og Sang..."

Desuden var der almindelig udlejning, når formålsparagraffen ellers kunne opfyldes. Der måtte f.eks. ikke nydes spiritus eller bayersk øl i huset. Om dette havde betydning for privatfester, vides ikke, men det er en kendsgerning, at huset kun blev lejet ud til private et par gange. Huset benyttedes overvejende af foreninger.

Der måtte danses i huset - men med måde. En danselærer, som søgte om at måtte benytte huset, fik afslag. Danseskoler var ugudelige, mente bestyrelsen. Senere fraveg man dog dette, og der kom både dans og danseskoler i huset.

Skytterne, danseskolerne, afholdsforeningerne (hvoraf der var fire i Otterup) og flere ungdomsforeninger holdt fast til i huset. Otterup Realskole, der ikke havde egen gymnastiksal, benyttede fra 1885 huset som gymnastiksal to timer ugentlig. Opvisningerne fandt også sted her.

Læseforeningen, spiren til vort nuværende bibliotek, havde et lille udlån fra forsamlingshuset. Foreningen holdt oplæsningsaftener og af og til et bal.

Her var juletræ, dilettant, maskerade, trylleri, folkedans og søndagsskole.

Det var her Otterupborgerne første gang (1896) så og hørte fonografen - talemaskinen som Edison opfandt 1877. Det var også her man stiftede bekendtskab med filmen - levende billeder - eller kinematograf som det hed - vistes i huset 1902.

Foreninger

Ser man på husets udlejninger, optræder den ene forening efter den anden, mindst 40 foreninger holdt møde her. Her nævnes nogle af dem (årstallet er første gang foreningen holdt møde i huset) :

1886 Indre Mission
1886 Sangforeningen.
1887 Otterup Ungdomsforening
1888 Nordfyns Ungdomsforening
1888 Slettens Ungdomsforening
1889 Otterup og omegns læseforening
1889 Våbenbrødrene
1889 Hjadstrup Sangforening
1891 Otterup Brugsforening
1891 Frelsens Hær
1893 Good Templar
1893 Nordfynske Håndværkerforening
1893 Otterup Cykelforening
1894 Svineavlsforeningen
1895 Nordfyns Bygningshåndværkere
1898 Socialdemokratisk forening (Demokratisk forening nævnt 1887)
1899 Agrarforeningen
1899 Nordfyns Landboforening
1899 Kreaturassuranceforeningen.
1901 Lunde og omegns hesteavlsforening
1902 Slettens husmoderforening.
1902 Husmandsforeningen
1902 Otterup Boldklub
1903 Slettens hingsteavlsforening.
1903 Nordfyns Hesteavlsforening
1903 Ørritslev Mejeri
1904 Slettens Hesteavlsforening
1904 Klintebjerg Arbejderforening
1914 Konservativ Forening

Foredrag

Et andet kapitel i husets historie er foredragene. Fra 1885 til og med 1897 er der foredrag en gang om måneden. Halvdelen af foredragene er religiøse, den anden halvdel folkelige. Her er nogle af emnerne :

1885 Om patriarken Abraham. Om profeten Elias. Om Henrik steffens. Om de fem sanser (af Klaus Berntsen). Rejseerindringer fra Berlin og Tyskland. Om de gl. og de nye tiders tankegang. Om Saul. Om folkelighed og kristelighed.

1886 Oplæsning af Håstrups "Intrigerne". Om Josefs drømme. Om Ambrosius Stub. Om Israels folk. Om kødets opstandelse. Om hvilket kvæg det betaler sig at kraftfodre.

1888 Om kvindesagen. Om arbejderspørgsmålet ud fra lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Om det evige liv. Om afholdssagen. Om indianerne i Amerika ved missionær Hauge.

1889 Om naturhistorie. Pastor Lose om Vestindiske forhold. Om lykke. Om Sokrates, Jøden Moses og Jesus Kristus. Om korstogene etc. etc. etc.

Også logen "Hjemmets Lykke" og logen "Slettens Enighed" finder vi i huset.

Mod enden!

Fra 1898 hører den flittige foredragsvirksomhed op. Huset kommer til at mangle entreindtægter. Foreningsbenyttelsen er stadig god, men svinder ind, særlig efter at kroen er bygget 1904.

Man kan sige, at forsamlingshuset var en forløber for hotellet. Afholdshotellet blev opført 1910. De mange afholdsfolk der især havde støttet forsamlingshuset flyttede til hotellet. Forsamlingshuset havde nu udspillet sin rolle.

1906 giver huset overskud, herefter er det på nær et år slut.

1915 vedtager bestyrelsen at huset skal sælges.

1916 kun et tilbud fra naboen manufakturhandler Dauberg på 1200 kr er indkommet, dette finder bestyrelsen for lidt.

1918 udbydes huset til salg igen. Sognerådet køber det og river det ned. Købspris 528,02 kr.

1919 grunden, hvorpå huset har ligget, er til salg. Dauberg køber den for 175 Øre pr kvadratalen.

1920-25 intet ført ind i protokollerne.

1926 Generalforsamling med dagsordenen: Kapitalens deling.

1928 A/S Otterup Forsamlingshus skænker sine midler til Mødre- og Spædbørnshjemmet Nislevgård.

Margit Egdal

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Det blev et år med tegninger
26. januar 2023
Sidste år begyndte jeg på en suite tegninger inspireret af den evigt v.....
Læs mere
Kirkemusik
10. januar 2023
Ved ikke hvorfor, men nu er det anden gang jeg har været heldig med at.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk